Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Jesienne Lekcje Festiwalowe | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jesienne Lekcje Festiwalowe

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu zakończyła się druga edycja inicjatywy uniwersytetów i akademii miasta Poznania – Jesienne Lekcje Festiwalowe. 

W ramach Lekcji na UPP siedem jednostek z trzech wydziałów: Wydział Technologii Drewna (Katedra Chemii), Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej (Katedra Meteorologii, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Budownictwa i Geoinżynierii) oraz Wydział Leśny ( Sekcja Biometryczna Koła Leśników) zorganizowały i przeprowadziły od października do grudnia 2017 roku 20 warsztatów i 2 wykłady. Zajęcia skierowane były dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Naukowcy z Katedry Chemii (dr Karolina Gromadzka, mgr Adam Perczak) zorganizowali cieszące się ogromną popularnością warsztaty „Kolorowe laboratorium chemiczne” podczas, których uczniowie zrobili samodzielnie tęczę,  ciecz nie-newtonowską, lawę w kubku, śnieg, uciekający pieprz oraz malowali na mleku. Uczniowie Szkoły Podstawowej ze Skoków na warsztatach „ Świat zbudowany jest z substancji” pod kierunkiem dr Moniki Gąseckiej, mgr Sylwii Budzyńskiej, dr Macieja Buśko i  mgr Anny Przybylskiej sporządzali m.in. mieszaniny i ich rozdzielanie poprzez dekantację, sedymentację, sączenie i destylację.
Dr Kinga Stuper i mgr inż. Marta Babicka przeprowadziły z uczniami z Liceum nr 3 w Poznaniu wykrywanie białek, cukrów w produktach spożywczych. Przeprowadziły także wykrywanie: skrobi w kisielu i budyniu, alkoholu etylowego w kefirze, fruktozy w sokach, NNKT w oleju rzepakowym, kwasu octowego czy białka w rosole.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Tarnowa Podgórnego na warsztatach - Czy produkty spożywcze i inne znane substancje mają peHa? pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Waśkiewicz i dr Kinga Szentner oznaczali pH produktów spożywczych oraz innych substancji jak: napoje, owoce, warzywa, środki piorące i myjące.

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej prof. Bogdan Chojnicki z Katedry Meteorologii opowiedział uczniom ze szkół ponadpodstawowych z Krotoszyna, Szamotuł i Poznania o oddychającym lesie  i niewidzialnym życiu drzew. Natomiast dr hab. Maria Drapikowska z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska przeprowadziła warsztaty pt. „ Genetyka smaku”.

Specjaliści (mgr inż. Anna Adamska, mgr inż. Ewelina Janicka, mgr inż.  Żaneta Dwornikowska) z Instytutu Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji na warsztatach „ Ile jest tlenu w wodzie” nauczyli uczniów samodzielnie oznaczać zawartość tlenu rozpuszczonego w próbkach wód pobranych z jezior z okolic Poznania i określać możliwości hodowlane dla tych zbiorników.

Mgr inż. Wojciech Kostrzewski oraz mgr inż. Anna Szymczak-Graczyk, naukowcy z Instytutu Budownictwa i Geoinżynierii zorganizowali wybuchowe warsztaty, których uczniowie dowiedzieli się o wytrzymałości betonu. Pieczę nad organizacją i przebiegiem wszystkich wydarzeń na WISGP trzymała prodziekan dr hab. Klaudia Borowiak.

Studenci z Sekcji Biometrycznej Koła Leśników Agata Gasyna, Szymon Mielcarek, Tomasz Rygol, Justyna Wiśniewska i  Andrzej Sochacki pod kierunkiem mgr. inż. Wojciecha Borzyszkowskiego   spotkali się dwukrotnie z trzema grupami przedszkolaków i przeprowadzili zajęcia pt.”Daje tlen, daje cień, czyli o drzewach słów kilka”.

Podczas zajęć młodzi naukowcy pokazali i omówili podstawowe gatunki oraz rolę drzew liściastych i iglastych. Opowiedzieli o ich funkcjonowaniu i budowie. Następnie nauczyli przedszkolaków również rozpoznawania wybranych gatunków. Dzieci dowiedziały się: Jak drzewa produkują tlen? Dlaczego liście opadają na zimę? Czy mogą być nazywane domem leśnych zwierząt? Jak nazywa się dziedzina Nauki badająca drzewa? W jaki sposób leśnicy mierzą drzewa w lesie?

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii!

 

Jesienne lekcje festiwalowe finansowane były ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Dr inż. Urszula Mojsiej
Dział Marketingu i Komunikacji

WYDZIAŁY