Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z wizytą w Parlamencie Europejskim | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z wizytą w Parlamencie Europejskim

W gronie przedstawicieli wielkopolskiego środowiska naukowego – rektorów uniwersytetów  oraz instytucji naukowych Poznania, JM Rektor prof. dr hab. Jan Pikul uczestniczył w wizycie studyjnej, zorganizowanej przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego, w jego  brukselskiej siedzibie.

W pierwszym dniu pobytu w Parlamencie Europejskim odbyło się seminarium, które dotyczyło wykorzystania  funduszy europejskich  w dziedzinie  polityki badań i innowacji. W dyskusji poruszano kwestie obecnego programu Horyzont 2020 i wniosków płynących z jego realizacji, oraz możliwościom pozyskiwania funduszy dla jednostek naukowych w nowej perspektywie finansowej, po roku 2020.  Uczestnicy wyrazili przekonanie, że w celu zwiększenia udziału uniwersytetów w projektach unijnych należy poszerzyć współpracę Biura Informacyjnego Wielkopolski  w Brukseli z instytucjami i partnerami  europejskimi w zakresie badań, rozwoju i innowacji.

Rektorzy, na czele z przewodniczącym Kolegium Rektorów Miasta Poznania  prof. Tomaszem Łodygowskim oraz przedstawiciele  jednostek naukowych, przedstawili Dyrekcji Generalnej  ds. badań i innowacji w Komisji Europejskiej postulaty w sprawie przygotowywanego nowego ramowego programu  (FP9).

Naukowcy wnioskowali o:

  • Podnoszenie poziomu nauki (Excellence) by Europa była bardziej konkurencyjna w skali globalnej, UE powinna opierać się na całym potencjale doskonałości we wszystkich regionach europejskich, w tym na promocji wybitnych w skali międzynarodowej talentów.
  • Rozszerzenie uczestnictwa (widening participation) aby były lepsze możliwości dla krajów spoza „Starej Unii” (UE-15). W HORIZONCIE 2020 są znaczne luki pomiędzy regionami europejskimi w zakresie wyników badań i innowacji.
  • Zwiększenie budżetu dla całego Programu.
  • Poprawę mobilności naukowców (Mobility schemes),
  • Zwiększenie transparentności
  • Dalsze uproszczenie i przejrzystość (Further simplification and transparency) – należy wprowadzać proste procedury wyboru, wdrażania, raportowania i kontroli projektów, a także procedury oceny i monitorowania realizacji programu.
  • Zmiana systemu oceny wniosków, gdyż bardzo niska stopa sukcesu w programie "Horyzont 2020" zniechęca naukowców i innowatorów, co powoduje również nieufność do obecnego modelu procesu oceny i nieporozumień.
  • Ułatwić proces wdrażania wyników bada naukowych do praktyki.
  • Szersze uwzględnienie regionalnych uwarunkowań - zachęcanie naukowców i przedsiębiorców do udziału i zaangażowania regionalnych strategii innowacji i inteligentnych specjalizacji, które są bardzo ważne w budowaniu skutecznych ekosystemów badań i innowacji

W drugim dniu pobytu w Brukseli rektorzy wzięli udział w sesji poświęconej czystym źródłom energii w Europie oraz spotkali z  polskimi europosłami do Parlamentu  –  Krystyną Łybacką i Jerzy Buzkiem przewodniczącym Komisji Parlamentu Europejskiego  ds. Przemysłu, Badań i Energii.

Dwudniowa wizyta studyjna przedstawicieli wielkopolskiego środowiska naukowego w Brukseli  zakończyła się zwiedzaniem  Parlamentu Europejskiego.

 

Rzecznik prasowy UPP

Foto: Archiwum Biura Wielkopolski w Brukseli /UNICA

WYDZIAŁY