Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Jubileusz 60-lecia i dożynki w RGD Brody | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jubileusz 60-lecia i dożynki w RGD Brody

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Dnia 22 września 2017 r. w RGD Brody odbyła się podwójna uroczystość – 60-lecia istnienia gospodarstwa i dożynki zakładów doświadczalnych. 

W spotkaniu udział wzięli dostojni goście: Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu -prof. dr hab. Jan Pikul, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Prorektor ds. Studiów - prof. dr hab. Cezary Mądrzak, Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni - prof. dr hab. Roman Gornowicz, byli rektorzy: prof .dr. hab. Erwin Wąsowicz, prof. dr hab. Jerzy Pudełko, prof. dr hab. Włodzimierz  Fiszer, Kanclerz - mgr inż. Marek Klimecki, Zastępca kanclerza - mgr inż. Robert Fabiański, Kwestor -mgr Karolina Prałat, Dyrektor ds. zakładów doświadczalnych -  mgr inż. Henryk Bryll, Dziekani wydziałów naszego uniwersytetu, Dyrektorzy zakładów doświadczalnych, władze powiatu nowotomyskiego, władze gminy Lwówek, kadra pracowników RGD Brody oraz byli pracownicy RGD i przyjaciele.

 

Spotkanie podzielono na 2 części: pierwszą poświęcono obchodom 60-lecia RGD Brody, drugą - obrzędom dożynkowym.

 

Uroczystego otwarcia dokonał JM Rektor prof. dr hab. Jan Pikul, a gospodarz uroczystości dyrektor RGD Brody mgr inż. Edward Warych zaprezentował historię gospodarstwa.

 

Rolniczy Zakład Doświadczalny Brody Powstał w 1957 roku, powołany przez Rektora prof. dr hab. Kazimierza Gawęckiego. Pierwszym dyrektorem był R. Ryszkiewicz (1957-1982), następnie Z. Spychała (1982-1988), a od 1988 r. gospodarstwo prowadzi obecny dyrektor E. Warych.

 

Lata 80-te to lata chude. Brody przeżywały kryzys, m. in. zamknięto bursę, pałac, a zadłużenie zakładu przekraczało wartość rocznej produkcji roślinnej i zwierzęcej. 20 lat (od 1988 do 2008 r.) zajęła odbudowa produkcji i spłata zadłużenia. Od 2010 r. do 2016 r. poczyniono w RGD Brody duże inwestycje za kwotę 6237,0 tys. zł Największa z nich to adaptacja (wg własnego projektu) obory na wolnostanowiskową, połączoną technologicznie z płytą obornikową i pastwiskiem.

 

Od początku istnienia gospodarstwa działalność swoją w ramach stacji terenowych prowadziły katedry zajmujące się żywieniem zwierząt, uprawą roli i roślin, hodowlą owiec i łąkarstwem. Kierownik Katedry Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego prof. dr hab. Piotr Goliński omówił działalność stacji w Brodach i zakres prowadzonych przez Katedrę badań, a  Rektor prof. dr hab. Jerzy Pudełko przypomniał początki działalności Stacji Katedry Uprawy od chwili powstania RGD.

 

Spotkanie dożynkowe rozpoczęło się wręczeniem tradycyjnych wieńców i chleba. Następnie odbyła się degustacja chleba, serów i wołowiny wyprodukowanych w RGD. Oprawę artystyczną uroczystości zapewniła orkiestra dęta ze Lwówka oraz Zespól Pieśni i Tańca „Polanie” z Zespołu Szkół RCKU w Trzciance.

 

Tak oto jedne z najtrudniejszych żniw w całym 60-leciu, w których uzyskano drugi wynik plonów (4 zbóż w historii RZD) 70,6 q/ha, tj. ok. 160% średniej krajowej zakończyły się wesoło, przy muzyce i śpiewie.

 

mgr inż. Edward Warych, Dyrektor RGD Brody

fot. RGD Brody

WYDZIAŁY