Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kolejne posiedzenie Komisji rektorskiej ds. przygotowania projektu nowego Statutu UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kolejne posiedzenie Komisji rektorskiej ds. przygotowania projektu nowego Statutu UPP

5 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie Komisji rektorskiej ds. przygotowania projektu nowego Statutu UPP, działającej pod przewodnictwem prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka. Prace komisji trwają już dwa miesiące i wchodzą w zaawansowaną fazę.

Całe gremium zostało podzielone na 4 zespoły robocze odpowiedzialne za poszczególne części statutu: I. Studia i Studenci na czele z dr hab. Hanną Dorną; II. Kadry i Struktura, którym kieruje prof. dr hab. Jan Kryszak; III. Nauka i Badania pod przewodnictwem prof. dr. hab. Andrzeja Czerniaka oraz IV. Administracja, który prowadzi prof. dr hab. Jerzy Smardzewski.

W trakcie spotkania zaprezentowano wstępne założenia poszczególnych fragmentów przygotowywanego projektu, zwracając jednocześnie uwagę na potrzebę zachowania treści odnoszących się do historii, tradycji i dorobku uczelni. Głos zabierali kolejno kierownicy zespołów, którzy przedstawiali stan dotychczasowych prac po czym odbywały się dyskusje co do proponowanych zapisów, obejmujące zwłaszcza aspekty prawne, w tym zgodność z wymogami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ustalono, że do czasu styczniowego posiedzenia Komisji każdy
z zespołów odpowiedzialnych za daną dziedzinę zaproponuje wstępną wersję swojego fragmentu ujętą w kolejne paragrafy.

 

Łukasz Dąbkowski
Dział Organizacyjno-Prawny UPP

WYDZIAŁY