Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility KOMISJA REKTORSKA DS. PRZYGOTOWANIA PROJEKTU NOWEGO STATUTU UPP ZAKOŃCZYŁA PRACE | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

KOMISJA REKTORSKA DS. PRZYGOTOWANIA PROJEKTU NOWEGO STATUTU UPP ZAKOŃCZYŁA PRACE

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Opracowanie nowego statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu weszło w ostatnią fazę. Prace zakończyła Komisja rektorska ds. przygotowania projektu nowego Statutu UPP. 16 maja 2019 na ręce JM Rektora prof. dr. hab. Jana Pikula przekazany został projekt Statutu do dalszego procedowania.

Ostatnie posiedzenie Komisji odbyło się 13 maja 2019 r., a otwierający je prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, przewodniczący Komisji, podsumował prace nad ostateczną treścią dokumentu. Każdy z pracowników mógł zapoznać się z projektem statutu podczas dwutygodniowych konsultacji, w trakcie których członkowie wspólnoty mogli zgłaszać uwagi, wnioski czy sugestie do opublikowanej wersji projektu. Następnie uwagi zostały przeanalizowane przez władze rektorskie wraz z kancelarią prawną i dokonana została ocena ich zasadności. Większość wniosków dotyczyła nowych zasad funkcjonowania UPP, jego struktury i organizacji. Tekst zawierający uwzględnione postulaty został sprawdzony pod względem formalno-prawnym, a następnie przekazany członkom Komisji. W trakcie ostatniego posiedzenia przedyskutowano dokonane zmiany, a następnie przewodniczący poddał projekt pod głosowanie. Dokument został przyjęty 21 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się”. Zamykając prace Komisji prof. Skrzypczak podziękował członkom za współpracę, aktywność i zaangażowanie.

 

Następnie wszczęta została procedura zmierzająca do uchwalenia nowego statutu przez Senat. Zgodnie z ustawą nowy statut musi wejść w życie od 1 października 2019 r. (art. 227 ust. 1 ustawy wprowadzającej).

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

 

Łukasz Dąbkowski

Dział Organizacyjno-Prawny

WYDZIAŁY