Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat dla studentów studiów I stopnia w sprawie organizacji zajęć nadprogramowych w roku akademickim 2019/2020 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat dla studentów studiów I stopnia w sprawie organizacji zajęć nadprogramowych w roku akademickim 2019/2020

1) Zajęcia nadprogramowe mają na celu wyrównanie lub podniesienie wiedzy z zakresu szkoły średniej. Udział w tych zajęciach jest dobrowolny.

2) W bieżącym roku akademickim Uczelnia proponuje 20-godzinne kursy z chemii, fizyki i matematyki.

3) Zajęcia mają charakter konsultacyjno-rachunkowy i są realizowane w grupach 20-osobowych. Cena kursu wynosi 90,- zł.

4) Aby wziąć udział w wybranym kursie należy wnieść stosowną opłatę na konto nr:

29 1090 1362 0000 0000 3601 7894

tytułem: subkonto 293.93.560 i nazwa przedmiotu

lub bezpośrednio w kasie Uczelni (Collegium Maximum, na parterze za szatnią).

5) Z dowodem wpłaty należy zgłosić się do osoby organizującej kurs:

a) chemia – dr hab. Zuzanna Magdziak, tel. 61 848 7833, e-mail: zuzanna.magdziak@up.poznan.pl

b) fizyka – dr inż. Maciej Jarzębski, tel. 535 255 775, e-mail: maciej.jarzebski@up.poznan.pl

c) matematyka – dr Kamila Tomaszyk, tel. 61 848 7545, e-mail: tomaszyk@up.poznan.pl oraz matematyka dla kierunków: Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość – dr Romana Głowicka-Wołoszyn, tel. 600 635 356, email: roma@up.poznan.pl

6) Szczegóły, w tym terminy zajęć, będą ustalane bezpośrednio przez prowadzących.

 

 

WYDZIAŁY