Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat DOiSS dotyczący składania „Oświadczeń” o osiągniętych przychodach i sytuacji rodzinnej do celów dopłat i świadczeń socjalnych na rok 2019 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat DOiSS dotyczący składania „Oświadczeń” o osiągniętych przychodach i sytuacji rodzinnej do celów dopłat i świadczeń socjalnych na rok 2019

KOMUNIKAT Działu Osobowego i Spraw Socjalnych z  dnia 1 marca 2019 roku dotyczący składania „Oświadczeń” o osiągniętych przychodach i sytuacji rodzinnej do celów dopłat i świadczeń socjalnych na rok 2019.

Dział Osobowy i Spraw Socjalnych prosi wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Uczelni o pobieranie od dnia 1 marca br. druków „Oświadczeń”

dla zatrudnionych pracowników.

 

Wypełnione czytelnie  druki,  zgodnie  z objaśnieniami  należy złożyć  w Dziale Osobowym i Spraw  Socjalnych  pok. 413  w terminie   do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

 

Komunikat w sprawie składania wnisków o dofinansowanie z ZFŚS ukaże się na przełomie maja i czerwca br.

 

Uwaga!

Niezłożenie oświadczenia w podanym wyżej terminie spowoduje pominięcie pracownika w rozliczeniu środków na cele socjalne ZFŚS i traktowane będzie jako rezygnacja ze świadczeń w 2019 roku.

ZałącznikRozmiar
PDF icon komunikat-doiss-z-1-03-2019.pdf.pdf150.66 KB

WYDZIAŁY