Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat Działu Aparatury NBiD | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat Działu Aparatury NBiD

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Kierownicy jednostek / komórek organizacyjnych

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

w miejscu

 

dot. danych do sporządzania rocznego uczelnianego planu zamówień publicznych na 2019 rok w zakresie dostaw aparatury, sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług

Na podstawie art. 13a PZP oraz zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym, uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 15 stycznia 2019 roku danych dotyczących zakupów aparatury nbid oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania i usług sporządzonych wg zmienionych zasad:

  1. Wzory arkuszy zapotrzebowań na zakup sprzętu i usług znajdują się na stronie internetowej Uczelni http://puls.edu.pl/
  2. Wypełnione arkusze muszą uwzględniać nazwę i numeryczne oznakowanie Jednostek organizacyjnych oraz kategorie i grupy w obszarze działalności Działu Aparatury (zapisane tylko w programie Excel).
  3. Sporządzone plany winny zostać przesłane do Działu Aparatury drogą internetową na adres: marcin.majtkowski@up.poznan.pl. W tytule wiadomości proszę podać pełną nazwę Katedry/Jednostki organizacyjnej,
  4. Przyjęcie poprawnie sporządzonego planu zostanie potwierdzone przez Dział Aparatury NBiD mailem zwrotnym.

 

Jednocześnie informuję, że w roku 2019 będą realizowane wyłącznie zakupy aparatury nbid i usługi według złożonych i zaplanowanych zapotrzebowań.

 

Bliższych informacji w zakresie planowania dostaw i usług udzieli: Marcin Majtkowski, tel. 848-7573.

 

 

Kierownik Działu Aparatury NBID

 

          Mgr inż. Anna Meller

ZałącznikRozmiar
PDF icon Ogłoszenie.pdf415.96 KB

WYDZIAŁY