Komunikat Działu Inwentaryzacji

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Inwentaryzacja środków trwałych
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. 2018 r., poz. 395 ) oraz Zarządzenia nr 169/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2009 r. we wszystkich jednostkach organizacyjnych Uczelni przeprowadzona zostanie inwentaryzacja środków trwałych.

Spis będzie przeprowadzany począwszy od 01 października 2018 r.
do 07 stycznia 2019 r.

Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzana będzie metodą spisu z natury.
Dokładne terminy będą uzgadniane z poszczególnymi jednostkami telefonicznie przez pracowników działu Inwentaryzacji.

 

 

KANCLERZ
mgr inż. Marek Klimecki
 

 

Sprawę prowadzi:
Renata Wawrzyniak
Dział Inwentaryzacji
di@up.poznan.pl
tel. (61) 846-66-34

ZałącznikRozmiar
PDF icon Inwentaryzacja.pdf63.47 KB

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny