Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility KOMUNIKAT Działu Osobowego i Spraw Socjalnych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

KOMUNIKAT Działu Osobowego i Spraw Socjalnych

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W związku z uchyleniem z dniem 1 października 2018 roku rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 2063),  na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), uprzejmie informuję, że po 1 października 2018 roku w sprawach nieuregulowanych tą ustawą stosuje się przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).

 

Z uwagi na powyższe, pracownikowi zatrudnionemu w zmianowym systemie czasu pracy nie przysługuje dodatek za pracę na drugą zmianę. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów (art. 1518Kodeksu pracy);

  • zgodnie z art. 1517 Kodeksu pracy, pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 2100 a 700;
  • bezpośredni przełożony działający w imieniu pracodawcy, może w uzasadnionych przypadkach dokonać niezbędnych odstępstw od rozkładu pracy wobec poszczególnych pracowników albo ustalić indywidualny dla nich rozkład czasu pracy.

 

 

Kierownik Działu Osobowego i Spraw Socjalnych
Dorota Wiatr

 

ZałącznikRozmiar
Image icon komunikat.jpg327.72 KB

WYDZIAŁY