Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility KOMUNIKAT DZIAŁU OSOBOWEGO I SPRAW SOCJALNYCH DOTYCZĄCY SKŁADANIA „OŚWIADCZEŃ” O PRZYCHODACH | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

KOMUNIKAT DZIAŁU OSOBOWEGO I SPRAW SOCJALNYCH DOTYCZĄCY SKŁADANIA „OŚWIADCZEŃ” O PRZYCHODACH

KOMUNIKAT Działu Osobowego i Spraw Socjalnych z dnia 1 marca 2018 roku dotyczący składania „Oświadczeń” o przychodach będących podstawą do naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2018 rok.

Dział Osobowy i Spraw Socjalnych prosi wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Uczelni o pobieranie od dnia 1 marca br. druków „Oświadczeń”

dla zatrudnionych pracowników.

Wypełnione czytelnie  druki,  zgodnie  z objaśnieniami  należy złożyć  w Dziale Osobowym i Spraw  Socjalnych  pok. 413  w terminie   do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

 

Uwaga!

Nie złożenie oświadczenia w podanym wyżej terminie spowoduje pominięcie pracownika w rozliczeniu środków na cele socjalne ZFŚS i traktowane będzie jako rezygnacja ze świadczeń w 2018 roku.
 

ZałącznikRozmiar
PDF icon komunikat2.pdf211.85 KB

WYDZIAŁY