KOMUNIKAT Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania zawarł  umowę na świadczenie usług telekomunikacji stacjonarnej na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Usługa realizowana będzie przez okres 36 miesięcy od 01.05.2019 r. do 30.04.2022 r. przez firmę Orange Polska S.A., z siedzibą w Warszawie.  

Wszelkich informacji dotyczących realizacji umowy udziela:

 

Pani Kinga Cwojdzińska, tel. 61-848-70-64, tel. kom. 506-441-135,

e-mail: kinga.cwojdzinska@up.poznan.pl, pok. 415, budynek Collegium Maximum, wysoka część.

 

Z poważaniem

Kierownik  AAG
Wiesław Janus