Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych UPP

 

Dotyczy: Przeprowadzenia audytu urządzeń drukujących.

           

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje, iż w dniach 19-21.08. odbędzie się audyt środowiskowy druku, który ma na celu optymalizację kosztów i procesów drukowania.

 

Informacje jakie będą zbierane podczas audytu to: model i numer seryjny urządzenia, liczniki wydruków oraz ilość osób korzystających z danego urządzenia. Prosimy o udostępnienie urządzeń pracownikom firmy SHARP. Bliższych informacji w w/w sprawie udziela Pani Beata Kowalska-Sierzant tel. 61-848-70-58

 

 

Z poważaniem z-ca Kierownika AAG

Piotr Anioła

ZałącznikRozmiar
PDF icon Audyt komunikat.pdf137.18 KB

WYDZIAŁY