Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat Działu Współpracy z Zagranicą | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat Działu Współpracy z Zagranicą

Organizatorzy międzynarodowych konferencji naukowych...

Od 2019 roku decyzją JM Rektora prof. dr hab. Jana Pikula organizatorzy międzynarodowych konferencji naukowych zobowiązani są do rejestrowania w/w konferencji w Dziale Współpracy z Zagranicą.

 

W związku z tym na stornie Działu Współpracy z Zagranicą zostały zamieszczone do pobrania odpowiednie formularze tj. wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej, planowana kalkulacja kosztów oraz sprawozdanie po konferencji.

 

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

(-) prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz

WYDZIAŁY