Komunikat Inspektoratu BHPiOP - szkolenie

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Informujemy, że w dniu 18 października 2019r w godzinach 8:00 do 14:00 organizowane jest szkolenie OKRESOWE  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie odbędzie się w sali wykładowej „F”  (budynek WTD) przy ul. W. Polskiego 38/42 w Poznaniu

Obowiązkiem szkolenia objęci są:

  1. Pracownicy, którzy rozpoczęli pracę w UPP nie odbyli szkolenia  OKRESOWEGO w UPP lub nie przedłożyli ważnego zaświadczenia o szkoleniu OKRESOWYM  od innego pracodawcy.
  2. Pracownicy u których kończy się ważność szkoleń okresowych tj.:
    5 lat -   Pracownicy kierujący pracownikami, administracyjno-biurowi, nauczyciele i wykładowcy
    3 lata - Pracownicy techniczni lub pracownicy laboratoriów
    1 rok - Pracownicy wykonujący prace szczególnie niebezpieczne

 

(Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się np.: prace z czynnikiem chemicznym rakotwórczym, mutagennym, stężonymi kwasami, obsługa podręcznych magazynów odczynników, Szkodliwym Czynnikiem Biologicznym, prace na wysokościach, w zbiornikach).

 

Uprzejmie proszę Kierowników jednostek organizacyjnych i komórek do oddelegowania na szkolenie OKRESOWE, pracowników objętych tym obowiązkiem, w podanym wyżej terminie.

 

Podstawa prawna:
I. Ustawa - Kodeks Pracy Art. 237 3
§ 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

 

Informacji w sprawie szkoleń udziela:
st. spec. mgr inż. Bernadeta Bobak  tel. 61 848 78 92,       e-mail: bhp@up.poznan.pl

 

                                                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                             

Kierownik Inspektoratu BHP i OP

                                                                                                                                              Robert Filas