Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat nr 2 Centrum Innowacji i Transferu Technologii | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat nr 2 Centrum Innowacji i Transferu Technologii

KOMUNIKAT nr 2/2019 z dnia 15 maja 2019 r. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie finansowania działań związanych z komercjalizacją

Informujemy, iż Centrum Innowacji i Transferu Technologii koordynuje finansowanie działań związanych z komercjalizacją, w szczególności kosztów zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, oraz opłat za ochronę prawną w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 (okres trwania projektu do 31 marca 2020 r.) oraz Regionalna Inicjatywa Doskonałości (okres trwania projektu do 31 grudnia 2022 r.).

 

Jednocześnie zawiadamiamy o nowym wniosku o sfinansowanie kosztów komercjalizacjiktóry będzie przesyłany do głównego Twórcy rozwiązania z prośbą o wskazanie źródła finansowania oraz złożenie podpisu przez dysponenta środków. W przypadku jego niewskazania Centrum Innowacji i Transferu Technologii nie będzie miało możliwości realizacji procedury finansowania danego kosztu komercjalizacji.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z Centrum Innowacji 
i Transferu Technologii  (e-mail: anna.domaslowska@up.poznan.pl, tel. 6263).

WYDZIAŁY