Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility KOMUNIKAT nr 3 Centrum Innowacji i Transferu Technologii UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

KOMUNIKAT nr 3 Centrum Innowacji i Transferu Technologii UPP

KOMUNIKAT nr 3/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie nowej wersji formularza Zgłoszenia rezultatu wyników badań naukowych lub prac rozwojowych wraz z know-how

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje o nowej wersji formularza Zgłoszenia rezultatu wyników badań naukowych lub prac rozwojowych wraz z know-how, który został uzupełniony o dodatkowy załącznik dotyczący szczegółowego opisu rezultatu – dokumentację technologii. Zgodnie z § 3 ust. 2 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 62/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pracownik jest zobligowany zgłosić opracowany rezultat badań do Centrum. W okresie trzech miesięcy od dnia zgłoszenia rezultatu przez pracownika zostaje podjęta decyzja w sprawie jego komercjalizacji. W wyniku ww. decyzji prawa do rezultatu mogą zostać przeniesione na pracownika naukowego bądź pozostać przy Uczelni.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z Centrum Innowacji i Transferu Technologii  (e-mail: sajna@up.poznan.pl, tel. 6265).

WYDZIAŁY