Komunikat - usługa sprzątania obiektów Uczelni

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarł  umowy na świadczenie usługi sprzątania obiektów  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w terminie od 02.09.2019 do 31.08.2020 roku.

Usługa sprzątania realizowana będzie przez wymienione poniżej firmy w następujących obiektach:

 

Część nr 1

Budynek Collegium Maximum, część wysoka, ul. Wojska Polskiego 28,

Budynek Collegium Maximum, część niska, ul. Wojska Polskiego 28,

Budynek Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52,

Budynek użytkowany przez Brygadę Ogrodniczą UPP, ul. Szydłowska 51

Firma: KLIMAT Sp. z o.o., ul. Poznańska 45, 62-800 Kalisz

Część nr 2

Budynek Kolegium Gawęckiego, ul. Wołyńska 33,

Budynek Katedry Fizjologii Roślin, ul. Wołyńska 35,

Budynek Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej, ul. Szydłowska 43

Firma: Henryk Sienkiewicz „Alkom” firma handlowo-usługowa, 61-249 Poznań, ul. Falista nr 6, lok.1,

 

Część nr 3

Budynek Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, ul. Szydłowska 50,

Budynek Instytutu Inżynierii Biosystemów, ul. Wojska Polskiego 50,

Budynek Zakładu Inżynierii Systemów Energetycznych, ul. Wojska Polskiego 50,

Hala Instytutu Inżynierii Biosystemów, ul. Wojska Polskiego 50

Firma: IMPEL SYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą,
53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118,

 

Część nr 4

Budynek Wydziału Technologii Drewna, ul. Wojska Polskiego 38/42, Budynek Hali Maszyn Wydziału Technologii Drewna, ul. Wojska Polskiego 38/42

Firma: Henryk Sienkiewicz „Alkom” firma handlowo-usługowa, 61-249 Poznań, ul. Falista nr 6, lok.1

 

Część nr 5

Budynek Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, ul. Wojska Polskiego 48

Firma: CLAR SYSTEM S.A., 60-542 Poznań, ul. Janickiego 20 B

 

Część nr 6

Budynek Wydziału Nauki o Żywności i Żywieniu, ul. Wojska Polskiego 31/33,

Budynek Katedry Biochemii i Analizy Żywności, ul. Mazowiecka 48

Firma: Usługowa AMERIKA Żaneta Bajer, 61-524 Poznań, ul. Fabryczna 3 nr 3, lok.16

 

 

 

Część nr 7

Budynek Collegium Cieszkowskich, ul. Wojska Polskiego 71c,

Budynek Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, ul. Wojska Polskiego 71f,

Budynek Wydziału Leśnego – Dworek Sołacki, łącznik, ul. Wojska Polskiego 71d/e,

Budynek Katedry Chemii, ul. Wojska Polskiego 75,

w budynku DS „Przylesie” – Pracownia Produktów Regionalnych, ul Wojska Polskiego 85,

Budynek, ul. Wojska Polskiego 69,

Budynek, ul. Wojska Polskiego 71A,

Firma: KLIMAT Sp. z o.o., ul. Poznańska 45, 62-800 Kalisz

 

Część nr 8

Budynek „Biocentrum”, ul. Dojazd 11

Firma: AMLUX Sp. z o.o., ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa

 

Część nr 9

Budynek Hali Sportowej, ul. Dojazd 7,

Budynek Biblioteki Głównej, ul. Witosa 45

Firma: Usługowa AMERIKA Żaneta Bajer, 61-524 Poznań, ul. Fabryczna 3 nr 3, lok.16

 

Część nr 10

Budynek Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu „Kolegium Zembala”,
ul. Dąbrowskiego 159,

Budynek Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu „Kolegium Zembala – nowe”,
ul. Botaniczna 4

            Firma: KLIMAT Sp. z o.o., ul. Poznańska 45, 62-800 Kalisz

 

Część nr 11

Budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej – wej. (A-E), Archiwum Uczelni, ul. Piątkowska 94,

Blok „G” , ul. Dożynkowa 9

Firma: IMPEL SYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą;
53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118

 

Część nr 12

Budynek Katedry Żywienia Roślin, ul. Zgorzelecka 4,

Pałac, ul. Zgorzelecka 4,

Sortownia, ul. Zgorzelecka 4,

Budynek T-15, ul. Zgorzelecka 4

Firma: Regina Gembiak „Czyszczenie i Sprzątanie Obiektów”, ul. Zgorzelecka 3/1, 60-198 Poznań

 

Część nr 13

Budynek Katedry Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców, ul. Słoneczna 1, Złotniki

Firma: Zakład Usługowy Renata Bogumił, ul. Słoneczna 12/3, 62-002  Suchy Las

 

Części nr 14

Domy Studenckie „Jurand”, „Danuśka”, „Maćko”, ul. Piątkowska 94/3 a-c

Dom Studencki „Przylesie”, ul. Wojska Polskiego 85

Firma: „AC SERWIS” - spółka z o. o., 60-194 Poznań, ul. Leopolda Staffa 64

Zakres sprzątania obejmuje:

sprzątanie pomieszczeń dydaktycznych (sale wykładowe, sale audytoryjne, sale ćwiczeniowe, sale językowe, laboratoria, pracownie, czytelnie, biblioteki, pokoje pracowników naukowo - dydaktycznych), pomieszczeń administracyjnych, biur, korytarzy, holi, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń pomocniczych, wind,  pomieszczeń WC wraz z kabinami lub natryskami, jeśli występują na danych obiektach oraz innych powierzchni takich jak: panele ścienne, drzwi i wejścia przeszklone.

Osobą odpowiedzialną, z ramienia Uczelni, za realizację całości umowy jest Pan Waldemar Stawiarski, tel. 502-033-126, email waldemar.stawiarski@up.poznan.pl, który udziela szczegółowych informacji dotyczących zakresu wykonywanych czynności przez wykonawcę oraz ich częstotliwości.

                                                                      

Koordynatorami poszczególnych części są;                     

                                                                                                                      

Części nr 1, 2, 3, 4, 5  - Jarosław Kijanowski, tel. 508-350-387

Części nr 6 - Waldemar Stawiarski, tel. 502-033-126

Części nr 7, 10, 12, 13 - Sławomir Kaczmarek, tel. 505-030-391

Części nr 8, 9 - Mirosław Kajko, tel. 505-030-380

Części nr 11 - Arkadiusz Golon, tel. 602-342-855

Części nr 14 - Michał Baranowski, tel. 0-61 846-6485

 

 

Pozdrawiam
Kierownik Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Wiesław Janus