Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat w sprawie usług wynajmu autokarów dla jednostek organizacyjnych Uczelni | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat w sprawie usług wynajmu autokarów dla jednostek organizacyjnych Uczelni

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego usługę wynajmu autokarów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 30.04.2018 roku przez okres 24 miesięcy świadczyć będzie firma: Komfortowe Przewozy Pasażerskie „BUSTOURIST” s.c. Wioleta Łukaszewska, Mirosław Łukaszewski, 62-100 Wągrowiec, ul. Polna 22.

Dotyczy: usługi wynajmu autokarów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przez okres 24 miesięcy.

 

Specyfika świadczenia usługi:

 1. Usługa obejmuje wyjazdy krajowe z wyłączeniem wyjazdów zagranicznych,
 2. Wyjazdy podzielone są na 6 kategorii:
  1. Wyjazdy ryczałtowe - tabela nr 1,
  2. Wyjazdy jednodniowe – tabela nr 2,
  3. Wyjazdy dwudniowe – tabela nr 3,
  4. Wyjazdy trzydniowe – tabela nr 4,
  5. Wyjazdy czterodniowe – tabela nr 5,
  6. Wyjazdy pięciodniowe – tabela nr 6.
 3. Do dyspozycji są 4 typy autokarów:
  1. A1 od 12 - 18 miejsc
  2. A2 od 20 – 30 miejsc
  3. A3 od 32 - 50 miejsc
  4. A4 powyżej 50 miejsc
 4. Długości tras opisane w przedziałach kilometrowych obejmują podróże w dwie strony – od wyjazdu spod Uczelni do przyjazdu z powrotem pod Uczelnię.

  Przykład: Wyjazd do Torunia – w jedną stronę 160 km, czyli w dwie strony 320 km – wybieramy przedział kilometrowy powyżej 300 km do 400 km.
   

 5. Zamówienie na wyjazd odbywać się będzie poprzez dostarczenie podpisanego wniosku o zamówienie publiczne wraz z załączonym zleceniem wykonania wyjazdu do Pani Beaty Przybyły pok. 415 Collegium Maximum w terminie minimum pięciu dni roboczych przed planowanym wyjazdem.
 6. Podane w tabelach ceny są wartościami netto należy doliczyć do nich 8% podatku VAT.

 

Bliższych informacji w w/w sprawie udziela Pani Beata Przybyła tel. 61-848-70-60

Tabele ze stawkami, zlecenie wykonania wyjazdu oraz protokół zdawczo-odbiorczy znajdują się również w repozytorium dokumentów DGZ.

 

Z poważaniem

Kierownik DGZ

Wiesław Janus

WYDZIAŁY