Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat w sprawie zbierania i przetwarzania danych osobowych pracowników UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat w sprawie zbierania i przetwarzania danych osobowych pracowników UPP

K O M U N I K A T Działu Osobowego i Spraw Socjalnych  z 25 maja 2018 roku w sprawie zbierania i przetwarzania danych osobowych pracowników UPP

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku nowych uregulowań dotyczących zbierania i przetwarzania danych osobowych  zgodnie z  RODO prosi się pracowników UPP o zapoznanie z klauzulą informacyjną obowiązującą po rozpoczęciu stosowania RODO – w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą oraz wypełnienie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

Klauzula informacyjna i klauzula zgody do pobrania na stronie internetowej Działu Osobowego i Spraw Socjalnych

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

Kierownik

Działu Osobowego i Spraw Socjalnych

 

Dorota Wiatr

WYDZIAŁY