Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konferencja naukowa „UNIWERSYTET POZNAŃSKI I JEGO KONTYNUATORZY W SŁUŻBIE POLSCE I WIELKOPOLSCE” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konferencja naukowa „UNIWERSYTET POZNAŃSKI I JEGO KONTYNUATORZY W SŁUŻBIE POLSCE I WIELKOPOLSCE”

Kolejnym wydarzeniem zrealizowanym w ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego była konferencja naukowa pt. „UNIWERSYTET POZNAŃSKI I JEGO KONTYNUATORZY W SŁUŻBIE POLSCE I WIELKOPOLSCE”, która odbyła się 10 maja br.

Gospodarze konferencji – JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Lesicki oraz prorektor dr hab. Tadeusz Wallas, prof. UAM przywitali licznie zgromadzoną publiczność w Sali Lubrańskiego oraz prelegentów – autorów lub współautorów jubileuszowych opracowań dotyczących dziejów Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-2019 i trzech uczelni w okresie od lat 50. do czasów obecnych: Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

 

Okolicznościowe zestawy publikacji otrzymali reprezentanci władz uczelni: prof. dr hab. Michał Musielak prorektor UMP, prof. dr hab. Cezary Mądrzak prorektor UPP, prof. dr hab. Jan Celichowski prorektor AWF.

 

Słowo wstępne, wprowadzające w kulisy publikacji jubileuszowych wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk, redaktor serii „Uniwersytet Poznański 1919-2019”. Okres funkcjonowania uniwersytetu jako Wszechnicy Piastowskiej, jej koncepcję oraz pierwszy okres funkcjonowania przybliżył uczestnikom konferencji prof. dr hab. Andrzej Gulczyński.

 

Trudny i tragiczny w skutkach okres funkcjonowania UP w okresie wojennym jako Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich przedstawił prof. dr hab. Maciej Franz, natomiast napiętnowane trudnościami i ograniczeniami  lata powojennej odbudowy (1945-1955) omówił prof. dr hab. Tomasz Schramm. 

 

W drugiej części konferencji wystąpili redaktorzy kolejnych serii wydawniczych, które powstały w ramach wspólnych przedsięwzięć czterech obchodzących jubileusz uczelni. 

 

Prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski opowiedział o idei i genezie serii pt. „Nestor nie znaczy niepotrzebny” zapraszając jednocześnie wszystkich chętnych wieloletnich pracowników naukowych na spotkania czerwcowe z cyklu „Wykłady Nestorów Nauki”.

 

Dzieje Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w latach 1950-2019, głównie w kontekście istotnych zmian infrastrukturalnych przedstawił prof. dr hab. Tomasz Jurek. Z kolei losy, przemiany i wyzwania Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w latach 1950-2019 przybliżył zgromadzonym prof. dr hab. Michał Musielak, akcentując w szczególności sylwetki rektorów uczelni.

 

Prof. dr hab. Monika Kozłowska zaprezentowała historię i dzieje Wyższej Szkoły Rolniczej, Akademii Rolniczej i Uniwersytetu Przyrodniczego w latach 1951-2019, pokazując jej rozwój naukowy, badawczy, kadrowy i infrastrukturalny. W wystąpieniu prof. Kozłowska wspomniała sylwetki luminarzy, twórców szkół naukowych, mistrzów i mentorów, których biografie dają okazję do głębokiej refleksji nad istotą nauki oraz kształcenia akademickiego. Przywołała takie nazwiska jak: Tadeusz Molenda, Jan Bogumił Sokołowski, Tadeusz Perkitny, Stefan Barbacki, Władysław Węgorek, Andrzej Legocki, Jerzy Pawełkiewicz czy Ryszard Ganowicz.

Profesor Kozłowska swoją prezentację zakończyła cytatem ks. prof. Michała Hellera – „Choć dziś uczeni podlegają prawom rynku, to jednak uczonym jest wszak tylko ten, kto naukę traktuje jako życiowe powołanie”.

 

Na zakończenie konferencji krótko prof. dr hab. Maciej Michalski krótko scharakteryzował serię pt. „Infrastruktura Uniwersytetu Poznańskiego 1919 – 2019”, a prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk tom pt.  „Luminarze Uniwersytetu Poznańskiego 1919 – 2019”.

 

Grażyna Adamczyk
Dział Marketingu i Komunikacji

 

Fot. P. Stanula, G. Adamczyk

WYDZIAŁY