Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konkurs w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konkurs w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na przyznanie środków finansowych na naukę w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. W konkursie ubiegać się można o środki finansowe na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018, których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta. Pozyskane środki finansowe można przeznaczyć na:

  • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
  • finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata.

Studia doktoranckie w ramach programu w roku akademickim 2017/2018 może rozpocząć nie więcej niż 500 osób.

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym do dnia 8 czerwca 2017 roku ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2017 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-w-ramach-i-edycji...

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

WYDZIAŁY