Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konkursu SONATINA 2 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konkursu SONATINA 2

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki zamieściło na stronie internetowej informację, iż udostępniono formularze wniosków do konkursu SONATINA 2.

SONATINA 2 https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina2

Wnioski do konkursu należy składać w Dziale Nauki w terminie do dnia 5 marca 2018 r.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o konsultowanie wniosków i terminowe przekazywanie dokumentów.

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

Uczelniana procedura składania wniosków o finansowanie projektów badawczych:

 

Z uwagi na nabór wniosków tylko w wersji elektronicznej proszę o złożenie w Dziale Nauki 2 egzemplarzy oświadczenia o niewystępowania pomocy państwa  z poprawie uzupełnionym kwestionariuszem oraz 1egzemplarz wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą. Wniosek powinien być podpisany przez kierownika jednostki, w której projekt będzie realizowany. Pod wykazem aparatury planowanej do zakupienia należy uzyskać podpis kierownika Działu Aparatury.

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki do dnia 15 marca 2018 r.

 

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj  (Struktura - Administracja –  Dział Nauki – formularze i wzory dokumentów – formularz danych jednostki).

 

WYDZIAŁY