KURS PEDAGOGICZNY

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Doktoranci z ostatnich lat SD, planujący pozostać w naszej Uczelni na etatach naukowo-dydaktycznych oraz pracownicy UP zainteresowani kursem pedagogicznym, nieposiadających takich kwalifikacji, proszeni są o wpisanie się na listy u Kierownika SD (doktoranci), w Dziekanacie Wydziału (pracownicy). Kurs co roku odbywa się pod koniec czerwca. Listy zostaną zamknięte 30 kwietnia br. Liczba miejsc jest ograniczona.