Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nabór projektów w ramach programu "Inkubator Innowacyjności +" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nabór projektów w ramach programu "Inkubator Innowacyjności +"

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

W ramach realizowanego projektu „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”

ogłasza:

KONKURS

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Kwota dofinansowania projektu: do 100 tysięcy złotych netto.

Termin naboru wniosków: do 9 maja 2017 r. (prosimy o przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: inin@up.poznan.pl).

Uczestnicy Konkursu: pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu. Uczestnikami Konkursu mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich oraz studiów I i II stopnia w ramach zespołów naukowo-badawczych.

Jednocześnie CIITT zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2017 w godzinach 9:00-11:00 w budynku Kolegium Rungego (ul. Wojska Polskiego 52).

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmujemy do najbliższego piątku tj. do 14.04.2017 do godziny 15:00 pod adresem inin@up.poznan.pl.

Regulamin i Wniosek konkursowy znaleźć można na stronie Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Dodatkowych informacji udziela Broker Innowacji w projekcie „Inkubator Innowacyjności+”:

Mariusz Lesiecki
mail: inin@up.poznan.pl 
tel. 61 846 62 64
kom. 507 980 177

Projekt „Inkubator Innowacyjności +” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

 

Dokumenty konkursowe:

WYDZIAŁY