Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzy Duszyński, przyznał nagrodę naukową za rok 2016, jedną z czterech, naukowcowi z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr. hab. Krzysztofowi W. Nowakowi (Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach)

Profesor K.W. Nowak prestiżową nagrodę otrzymał podczas uroczystego Zgromadzenia Ogólnego Akademii, w dniu 1 grudnia br., za „zainicjowanie nowoczesnych badań nad hormonalną regulacją endokrynnej funkcji trzustki w kontekście magazynowania energii w tkankach i genezy chorób zespołu metabolicznego” oraz za aktywną działalność upowszechniającą naukę.

Nagroda jest także uznaniem dla profesora za stworzenie liczącej się w świecie grupy badawczej, w skład której wchodzą młodzi naukowcy.

Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak, czł. koresp. PAN, jest aktywnie zaangażowany w pracach Narodowego Centrum Nauki, z siedzibą w Krakowie.

Foto: archiwum PAN

Rzecznik prasowy UP
8 grudnia 2016 r.

WYDZIAŁY