Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Najlepszy w Polsce Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Najlepszy w Polsce Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Tego można było się spodziewać. Od kilku lat w Rankingu Szkół Wyższych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Uniwersytet Przyrodniczy pnie się w górę.Początkowo wyprzedzały naszą uczelnię: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. W ubiegłym roku nieznacznie tylko SGGW. W ostatnim „Rankingu 2017” sukcesem może pochwalić się Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Jest to niewątpliwy sukces całej naszej uniwersyteckiej społeczności, zarówno uczelni kierowanej przez poprzednie władze (8 m-cy), jak i obecne, które ewolucyjnie kontynuuje nakreślony przed rokiem program  i podtrzymuje chlubne tradycje  naukowe, badawcze i edukacyjne.

 W tworzeniu rankingu brano pod uwagę następujące parametry: warunki kształcenia, umiędzynarodowienie studiów, efektywność naukową,  potencjał naukowy, prestiż, absolwentów na rynku pracy i innowacyjność.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu przesunął się w tej  klasyfikacji o dwie pozycje wyżej (26 miejsce wśród  polskich uczelni publicznych) i zajął pierwsze miejsce wśród szkół przyrodniczo- rolniczych w Polsce.

W poniedziałek (12 czerwca br.) w Warszawie, w Bibliotece Głównej Rolniczej,  nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników. Przedstawiciele kierownictwa  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu -

JM Rektor prof. dr hab.  Jan Pikul i Prorektor prof. dr hab. Roman Gornowicz z dumą odbierali symboliczny dyplom, bowiem sukces jest tym większy, że w polu pokonanych są wszystkie polskie uczelnie o podobnym profilu kształcenia.

Innym powodem do zadowolenia jest fakt, że z poznańskich uczelni publicznych jedynie Uniwersytet Przyrodniczy w rankingu przesunął się w górę, a to świadczy, że uczelnia zmienia się, dostosowuje do nowej rzeczywistości i potrzeb czasu.

W rankingu kierunków: Zootechnika – Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz Leśnictwo – Wydział Leśny zdecydowanie zdominowały inne uczelnie. W imieniu wydziałów dyplomy odebrali: dziekan Wydziału Leśnego prof. dr hab. Piotr Łakomy, a MWiNoZ – prodziekan dr hab. Jan Mazurkiewicz.

Szczegółowej analizy rankingu dokonam w tym miejscu nieco później.

Rzecznik prasowy UPP.

Foto: prof. Piotr Łakomy

WYDZIAŁY