Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na projekty badawcze | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na projekty badawcze

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w dniu 30 września 2019 r. konkurs na projekt badawczy:TANGO 3

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w dniu 30 września 2019 r. konkurs na projekt badawczy:

 

TANGO 3: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-09-30-ogloszenie-konkursu-tango4

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-4/aktualnosci/

 

 

Wnioski do konkursu TANGO 4 z uwagi na charakter naboru ciągłego należy składać w okresie od 29 listopada 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.

 

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o konsultowanie wniosków i terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki. 

 

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

 

 

 

 

Uczelniana procedura składania wniosków o finansowanie projektów badawczych:

 

Z uwagi na nabór wniosków tylko w wersji elektronicznej proszę o złożenie w Dziale Nauki:

  • 1 egzemplarz oświadczenia o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych;
  • 1 egzemplarz oświadczenie złożenia wniosku w konkursie NCBR przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą;
  • 1 egzemplarz oświadczenie złożenia wniosku w konkursie NCBR przez wnioskodawcę (kierownika projektu) z podpisem kierownika projektu;
  • 1egzemplarz  wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą. Wniosek powinien być podpisany przez kierownika jednostki, w której projekt będzie realizowany (w przypadku gdzie kierownikiem jest kierownik katedry z podpisem dziekana). Pod wykazem aparatury planowanej do zakupienia należy uzyskać podpis kierownika Działu Aparatury Naukowo – Badawczej i Dydaktycznej.

 

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj  (Pracownik – Repozytorium dokumentów –  Dział Nauki – Projekty badawcze – formularz danych jednostki).

 

WYDZIAŁY