Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility NAUKOWCY UPP W ZESPOŁACH EKSPERCKICH OCENIAJĄCYCH CZASOPISMA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NAUKOWCY UPP W ZESPOŁACH EKSPERCKICH OCENIAJĄCYCH CZASOPISMA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Dziewięciu naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będzie współtworzyć listy czasopism wraz z punktacją na potrzeby Komisji Ewaluacji Nauki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołało 44 zespoły doradcze dla każdej z dyscyplin (Zarządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2019 r.  w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych). Będą one zajmować się punktacją poszczególnych pozycji w kluczowym dla ewaluacji wykazie czasopism, który zostanie opublikowany w czerwcu tego roku.

Kilkuset powołanych ekspertów, pracować będzie w ramach wszystkich dyscyplin z dziedzin nauk humanistycznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, a także teologicznych. Taki dobór naukowców ma pozwolić na ocenę czasopism naukowych z uwzględnieniem specyfiki praktyk publikacyjnych i wzorców cytowań w poszczególnych obszarach nauk. W każdej z 44 dyscyplin pracować będzie od 3 do 10 specjalistów.

W skład zespołów wchodzą wybitni naukowcy wśród nich pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

  • w zespole ds. dyscypliny naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - dr hab. Radosław Juszczak, prof. nadzw.,
  • w zespole ds. dyscypliny nauki leśne (trzech naukowców UPP na sześciu członków): prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz, dr hab. Andrzej Jagodziński, prof. dr hab. Wiesław Olek,
  • w zespole dla dyscypliny naukowej rolnictwo i ogrodnictwo - prof. dr hab. Jolanta Floryszak–Wieczorek,
  • w zespole dla dyscypliny technologia żywności i żywienia - prof. dr hab. Henryk Jeleń,
  • w zespole dla dyscypliny weterynaria - prof. dr hab.  Krzysztof Nowak,
  • w zespole dla dyscypliny zootechnika i rybactwo: dr hab. Damian Józefiak, prof. nadzw. oraz dr hab. Joanna Nowacka-Woszuk.

Do zadań zespołów należy min. przypisanie dyscyplin naukowych czasopismom naukowym ujętym w międzynarodowych bazach, dokonanie oceny wpływu na rozwój nauki czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz przedstawianie Komisji Ewaluacji Nauki propozycji listy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów, ujęcia w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopism naukowych, a także zmiany liczby punktów przypisanych czasopismom naukowym lub recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowych, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, jeżeli liczba ta nie odpowiada rzeczywistemu wpływowi tych czasopism lub recenzowanych materiałów na rozwój nauki.  Ostateczną wersję wykazu czasopism ustali Komisja Ewaluacji Nauki. Efekty pracy zespołów doradczych poznamy już w czerwcu tego roku.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY