Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Neurobiologia w Poznaniu na czterech uczelniach | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Neurobiologia w Poznaniu na czterech uczelniach

Neurobiologia jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauk przyrodniczych, a  powstanie tego międzywydziałowego kierunku zainicjowano w Poznaniu w 2015 roku. Początkowo do programu przystąpiły trzy poznańskie uczelnie Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego (AWF), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) oraz nasza Uczelnia (UPP).

Dnia 11 stycznia br. do tego grona dołączył Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP). W nadchodzącym roku akademickim 2017/2018 studenci będą mogli się kształcić na studiach II stopnia w ramach nowego, wzbogaconego programu. Umowę o wspólnym prowadzeniu studiów interdyscyplinarnych na tym kierunku podpisali Rektorzy Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu Medycznego.

Absolwenci tego kierunku uzyskują umiejętności i kompetencje  umożliwiające podjęcie pracy naukowo-badawczej i specjalistycznej w jednostkach naukowych, naukowo-dydaktycznych, laboratoriach diagnostycznych i biomedycznych, placówkach weterynaryjnych, firmach o profilu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym i takich, których działalność wiąże się z wykorzystaniem wiedzy o funkcjonowaniu układu nerwowego.

 

dr hab. Joanna H. Śliwowska, prof. nadzw.
Pracownia Neurobiologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; e-mail: sliwowsk@up.poznan.pl

WYDZIAŁY