Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility O doskonałości naukowej debatują wybitni światowi naukowcy | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

O doskonałości naukowej debatują wybitni światowi naukowcy

6 maja br.  o godzinie 10.00 w auli UAM rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości”, którą otworzył rektor UAM prof. dr. hab. Andrzej Lesicki,  przedstawiając genezę Uniwersytetu Poznańskiego i jego losy, a także współczesne dążenia uczelni do doskonałości w zakresie badań, nauki, kształcenia. Następnie pomysłodawca konferencji – prorektor UAM Ryszard Naskręcki, słowami Salvadora Dali „Plan na dziś to jest jutro” zapowiedział wystąpienia wybitnych osób – doktorów honoris causa trzech świętujących uczelni.

Celebrowanie przeszłości ma sens tylko wtedy, gdy myślimy o przyszłości” – powiedział prof. Naskręcki. „Dążenie do doskonałości od zawsze wpisane jest w idee uniwersyteckie…Któż może lepiej o tym mówić niż wybitni uczeni, którzy swoim życiem zawodowym, i nie tylko,  udowodnili co to jest doskonałość” – dodał prorektor, dziękując przybyłym gościom honorowym za przyjęcie zaproszenia.

 

Po krótkim przedstawieniu sylwetek prelegentów, jako pierwszy głos zabrał prof. Béla Bollobas, z University of Cambridge, University of Memphis (dr h.c. UAM), uznawany za jednego z największych żyjących matematyków na świecie,  specjalistę w zakresie kombinatoryki, zwłaszcza teorii grafów, struktur losowych, teorii perkolacji, geometrii kombinatorycznej i innych działów matematyki dyskretnej. Zaliczany jest do grona naukowców, którzy stworzyli podwaliny działu współczesnej matematyki, a dziś wytyczają kierunki jego rozwoju.

 

W dalszej kolejności wystąpił prof. Cheong Byung Kwon - tłumacz arcydzieł literatury polskiej na język koreański oraz popularyzator kultury polskiej w Korei Płd; profesor literatur słowiańskich, polonista, germanista oraz politolog, dr hc. UAM. Doprowadził do tłumaczenia i wydania w języku koreańskim „Nowoczesnej polskiej poezji” zawierającej wiersze od Leopolda Staffa po Stanisława Barańczaka, przekłady nowel i opowiadań Bolesława Prusa, "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, twórczość Adolfa Rudnickiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Zbigniewa Herberta, Wisławy Szymborskiej.

 

Kolejnym prelegentem był prof. Andrzej Dubas z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, doktor, h.c. UPP i pięciu uczelni. Utworzył szkołę naukową w zakresie uprawy kukurydzy w polskich warunkach środowiskowych, która przyczyniła się do jej powszechnej uprawy w kraju jako piątego  zboża  wszechstronnie wykorzystywanego  w gospodarce narodowej.

 

W wystąpieniu przedstawił swoją ścieżkę kariery naukowej, nierzadko trudną i nacechowaną wieloma przeciwnościami. Z wielką sympatią i wdzięcznością wspominał swojego mentora i  mistrza prof. Felicjana Cieszkowskiego Dembińskiego. „Będąc rodowitym Wielkopolaninem, usynowionym przez hrabiego Augusta Cieszkowskiego, doceniał pracę organiczną i jego filozofię czynu. Od swoich współpracowników wymagał pełnego zaangażowania i zdecydowanego ukierunkowania na konkretne cele poznawcze i utylitarn...Dzięki profesorowi Dembińskiemu skierowałem swoje zainteresowania na roślinę, której poświeciłem większość moich badań”. – powiedział profesor Dubas.

 

Swoje indywidualne przemyślenia i refleksje na temat doskonałości naukowej przedstawił także: prof. Krzysztof Matyjaszewski (dr h.c. UAM) - jeden z najwybitniejszych współczesnych chemików w skali światowej, odkrywca metody polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu, uznawanej za największe osiągnięcie nauki o polimerach w ciągu ostatniego półwiecza. Profesor wskazał, iż obecnie na świecie już 60 firm dokonuje polimeryzacji wolnych rodników oraz wspomniał o wykorzystywaniu metody przy badaniach nowych możliwości baterii litowych czy też przy pracach nad transportowymi izolatorami.

 

Konferencję swoim wystąpieniem uświetnili także: prof. Peter Nijkamp, z Vrije Universiteit Amsterdam (dr h.c. UAM) - jeden ze współtwórców i najwybitniejszych przedstawicieli ekonomii przestrzennej, a w szczególności: planowania miejskiego i regionalnego, analizy systemów transportowych, matematycznego modelowania systemów przestrzennych oraz gospodarki opartej na wiedzy; prof. Maria Siemionow z University of Illinois at Chicago, Cleveland Clinic (dr h.c. UMP) - specjalistka chirurgii i transplantologii, której sławę ogólnoświatową przyniosło zrealizowanie udanej operacji prawie całkowitego przeszczepu twarzy, pierwszego w Stanach Zjednoczonych, a czwartego na świecie, czego dokonała w grudniu 2008 wraz ze swoim zespołem w Cleveland Clinic.

 

Ostatnim prelegentem tej części konferencji był prof. Hans Wolfgang Spiess z Max Planck Institute for Polymer Research (dr h.c. UAM) - jeden z najwybitniejszych w świecie specjalistów w dziedzinie badań polimerów metodami magnetycznego rezonansu jądrowego, twórca i zarządzający jednym z największych laboratoriów w Niemczech.

 

Po pierwszej części konferencji odbył się briefing prasowy oraz uroczystość wręczenia nagród Fundacji UAM „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce”. Uhonorowanych zostało czterech wybitnych uczonych z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: prof. Robert Pietrzak – Wydział Chemii, dr hab. Krzysztof Dyczkowski – Wydział Matematyki i Informatyki, prof. Tomasz Kaczmarek – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, prof. Jacek Pyżalski – Wydział Studiów Edukacyjnych.

 

Na zakończenie gali gościom czas umilił występ artystyczny zespołu HAE-EO-HWA, w skład którego wchodzą studentki filologii koreańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezentujące tradycyjny koreański taniec z wachlarzami- buchaechum.

 

W drugiej części konferencji odbyła się debata otwarta z udziałem zaproszonych naukowców, doktorów honoris causa, którzy zastanawiali się m.in. nad konkurencją w świecie nauki, nad tym czy jest ona siłą napędową rozwoju uniwersytetów czy może stanowi barierę ich rozwoju.

 

Więcej informacji na temat debaty można przeczytać na stronie Życia Uniwersyteckiego.

 

Grażyna Adamczyk
Dział Marketingu i Komunikacji

 

fot. A. Wykrota, E. Konarzewska Michalak

 

 

WYDZIAŁY