Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Obchody 100-lecia Koła Leśników | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Obchody 100-lecia Koła Leśników

Koło Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w dniach 20-22 września br. obchodziło Jubileusz 100-lecia swojego powstania. Na obchody zjechali byli członkowie Koła, zaproszeni goście oraz studenci, którzy podjęli się organizacji największego dla nas wydarzenia XXI wieku. Patronat Honorowy nad obchodami objął JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Jan Pikul oraz Dziekan Wydziału Leśnego UPP prof. dr hab. Piotr Łakomy, a także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Główny Konserwator Przyrody mgr inż. Małgorzata Golińska i Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr inż. Andrzej Konieczny.

 

Punktualnie o godzinie dwunastej, w Biocentrum UPP gości powitał sygnałem Zespół Trębaczy Myśliwskich Venator oraz Prezes Koła Leśników Damian Cichoń, a następnie został odśpiewany Hymn Poznańskich Leśników. Po wstępie głos zabrali Prorektor ds. studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Cezary Mądrzak, Dziekan Wydziału Leśnego UPP prof. dr hab. Piotr Łakomy oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu mgr inż. Tomasz Markiewicz. Zgodnie podkreślili oni bogatą historię naszej organizacji oraz aktualną aktywność naukową i organizacyjną studentów, wyróżniających się swym zaangażowaniem na Wydziale Leśnym UPP. Głos zabrał również Przewodniczący Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego mgr inż. Jerzy Flisykowski, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  mgr inż. Piotr Grygier, a także Prezesi i Opiekunowie Kół Naukowych Leśników z Krakowa i Warszawy oraz Koła Naukowego Rolników UPP.

 

Po przemówieniach przyszedł czas na pierwszą sesję referatową, którą rozpoczął Prezes Koła Leśników opowiadając o obecnych badaniach i wydarzeniach organizowanych przez Koło. Po nim prof. dr hab. Roman Gornowicz opowiedział o ważnych postaciach w historii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, rozpoczynających swoją karierę naukową w Kole Leśników. Ciekawą prezentację przedstawił dr inż. Maciej Strawa, w której przybliżył historię wydzielenia się z Koła Zespołu Trębaczy Myśliwskich VENATOR. Następnie Marek Nowak zaprezentował różne organizacje oraz korporacje studenckie do których należeli również członkowie Koła Leśników. Pierwszą sesję referatową zamknął referat Opiekuna Koła Leśników prof. UPP dr hab. Jarosława Szabana dotyczący poszukiwań grobu jednego z pierwszych opiekunów Koła prof. Ryszarda Biehlera. Grób odnaleziony został na Litwie, podczas jednego z Wyjazdów Seminaryjnych Koła Leśników.

 

Przerwa została rozpoczęta otwarciem wystawy „100 Lat Koła Leśników”, na którą składały się 24 plansze tematyczne, obrazujące zarówno te dawne jak i obecne aspekty działalności Koła. Goście mogli również obejrzeć drugą wystawę, składającą się z plakatów wykonywanych przez członków Koła, które Opiekun zbiera od wielu lat.

 

Druga sesja referatowa rozpoczęła się od opowieści prof. dr hab. Władysława Chałupki na temat prekursorów polskiego leśnictwa na terenie Wielkopolski. Po nim prof. dr hab. Małgorzata Mańka przybliżyła obecnym na sali historię powstania i późniejszych zmian Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dużym akcentem działającego na nim Wydziału Leśnego. Ostatni referat wygłosił Opiekun Sekcji Botanicznej KL prof. UPP dr hab. Andrzej M. Jagodziński, który na przykładzie tej Sekcji opowiedział o działaniu początkujących naukowców w Kole Leśników, a także przyjaźniach zawiązujących się podczas działalności w Kole. Następnym punktem programu była rozmowa Opiekuna Koła Leśników z jednymi z najstarszych członków Koła Leśników – prof. dr hab. Jackiem Michalskim oraz Henrykiem Stróżczyńskim. Rozmowa dotyczyła działalności członków Koła po jego rozwiązaniu przez władze PRL-u. Następnie zostały wyświetlone filmy nakręcone przez członków Koła z dalekiej oraz tej bliższej historii. Spotkanie zakończyło się koncertem Sekcji Muzycznej Koła Leśników, a po nim uczestnicy udali się do Ogrodu Dendrologicznego UPP. Tam czekało już na nich ognisko, jedzenie i oczywiście tradycyjny grzaniec. Czas umilała nam muzyka i śpiewy, a na gitarze grał również prof. dr hab. Jerzy Modrzyński, który nigdy nie odmawia studentom zagrania kilku piosenek. Punktualnie o północy wszyscy odśpiewali Hymn Poznańskich Leśników, a sama biesiada trwała do późnych godzin nocnych.

 

Sobotę rozpoczęto od zwiedzania odrestaurowanego kampusu Wydziału Leśnego UPP, Domu Absolwenta oraz Ogrodu Dendrologicznego UPP. Złożono również znicze oraz kwiaty przy pomnikach i tablicach upamiętniających zmarłych nauczycieli akademickich, a także na pobliskich cmentarzach. Po południu odbyły się również spotkania najstarszych Sekcji Koła Leśników: Botanicznej, Łowieckiej, Ornitologicznej oraz Teriologicznej. W spotkaniach uczestniczyli absolwenci, obecni Prezesi Sekcji, a także ich opiekunowie.

 

Wieczorem przyszła pora na to, na co wiele osób czekało od kilku miesięcy – Bal Leśnika w Sali Białej Hotelu Bazar! Po wielu latach, byli i obecni członkowie Koła Leśników znów zatańczyli w miejscu ważnym nie tylko dla Poznania i Wielkopolski. To tutaj, w okresie międzywojennym Koło Leśników wyprawiało jedne z najwykwintniejszych bali w Poznaniu. Bale te były wielką atrakcją dla zamożnych poznaniaków, a dla Koła świetnym źródłem dochodu. Bal rozpoczął się od sygnałów myśliwskich, zagranych w większości przez byłych członków Koła, a następnie Opiekun Koła Leśników przybliżył uczestnikom historię i związki poznańskich leśników z tym miejscem. Po wykwintnej kolacji wszyscy ruszyli tłumnie na parkiet, by przez całą noc tańczyć do wspaniałej muzyki, granej przez zespół YETI. Ciekawą niespodzianką okazał się również pokaz tańca w wykonaniu Wielkopolskiego Klubu Tańców Polskich. Tradycyjnie o północy odśpiewano również Hymn Poznańskich Leśników. Wspaniały Bal Leśnika musiał jednak się w końcu zakończyć, lecz uczestnicy szybko przetransportowali się do DS. Przylesie, gdzie trwał jeszcze grill, zorganizowany dla reszty gości. Zabawa znów zakończyła się nad ranem.

 

Mimo to, następnego dnia odbyła się Msza Święta w Kościele św. Jana Vianneya na Sołaczu w intencji zmarłych członków Koła Leśników UPP. Msza urozmaicona była sygnałami granymi przez ZTM Venator. Po mszy wszyscy udali się na teren Wydziału Leśnego UPP gdzie posadzone zostało drzewo upamiętniające cały zjazd. Posadzony został Quercus ‘Monument’. Tym akcentem zakończony został zjazd, pożegnano gości i uczestników i zakończyło się nasze spotkanie.

 

Damian Cichoń 
Prezes Koła Leśników UPP          

 

fot. C. Glama, P. Kaźmierczak, J. Budnik, K.Hajzer. 

 

WYDZIAŁY