Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility "Od laika do przyrodnika" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

"Od laika do przyrodnika"

Akcja "Od laika do przyrodnika" kierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu zainteresowanie ich naukami przyrodniczymi, zapoznanie z pracą w labolatoriach podczas części praktycznych, a takze zachęcenie do samodzielnej nauki i kreatywności podczas udziau w konkursie. 
Jest to już VI edycja akcji, do której zorganizowania zachęcił początkowy sukces pierwszej edycji , odbywającej się w czerwcu 2013 roku. Nad organizacją akcji czuwają członkowie Koła Naukowego Studentów Biotechnologii "Operon" Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Akcja ma również na celu promocję kierunków przyrodniczych oraz promocję uczelni jako atrakcyjnego miejsca dalszej edukacji uzcestników. 
Podczas akcji odbywać się będą warszaty, umożliwiaj,ace uczniom zapoznanie sie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu biochemii, fizjologii zwierząt, mikrobiologii oraz cytogenetyk, wykłądy otwarte a także konkurs z wiedzy dotyczącej inżynierii genetycznej. 

Więcej informacji na stronie www.knsboperon.pl

WYDZIAŁY