Ogłoszenia o konkursach NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na projekty badawcze

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o konsultowanie wniosków i terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki.