Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Okresowy Przegląd Urządzeń Drukujących | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Okresowy Przegląd Urządzeń Drukujących

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, iż zgodnie zawartą umową 

odnośnie obsługi urządzeń drukujących Firma SHARP w dniach 17.09. -30.09. 2018r.

przeprowadzi przeglądy drukarek w jednostkach uczelnianych

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, iż zgodnie zawartą umową odnośnie obsługi urządzeń drukujących Firma SHARP w dniach 17.09. -30.09. 2018r. przeprowadzi przeglądy drukarek będących w następujących jednostkach uczelnianych:

 

- Biuro Rektora

- Sekretariat Kanclerza

- Dział Marketingu Komunikacji

- Centrum Innowacji i Transferu Technologii

- Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia

- Sekcja ds. Gospodarki Nieruchomościami 

- Dział Nauki

- Dział Organizacyjno Prawny

- Dział Osobowy i Spraw Socjalnych

- Dział Rozwoju Uczelni

- Dział Studiów i Spraw Studenckich

- Kancelaria Ogólna

- Sekcja  ds. Funduszy Strukturalnych

- Dział Techniczny

- Archiwum Uczelniane.

- Biuro Zamówień Publicznych

- Dział Ewidencji Środków Materialnych

- Dział Finansowy

- Dział Inwentaryzacji

- Biuro Kwestora i Analityk Finansowy

- Dział Księgowości 

- Dział Płac i Stypendiów

- Dział Współpracy z Zagranicą

- Wydawnictwo

- Wieści Akademickie

- Inspektorat BHP i OP

- Ośrodek Informatyki

- Audyt Wewnętrzny

- Administrator Bezpieczeństwa Informacji

- Administracja Domów Studenckich: ul. Piątkowska 94 blok 3 A,B,C  Przylesie, ul. Dożynkowa 9 blok G

- Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu

- Dziekanat Wydziału Technologii Drewna

 

z poważaniem 

Lidia Filas

Uniwersytet Przyrodniczy  w Poznaniu

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia

kom: 517 116 042

WYDZIAŁY