Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility PLANOWANIE 2018 DZIAŁ GOSPODARCZY I ZAOPATRZENIA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PLANOWANIE 2018 DZIAŁ GOSPODARCZY I ZAOPATRZENIA

Kierownicy jednostek / komórek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

dot. danych do sporządzenia uczelnianego planu zamówień publicznych na 2018 rok w zakresie dostaw i usług w obszarze działalności Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

 

Wzorem lat ubiegłych oraz zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (Zarządzenie Rektora Nr 27/2015 z dn. 2.03.2015.), proszę o przesłanie
do dnia 4 grudnia 2017 roku danych dotyczących dostaw i usług w obszarze działalności Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

 

czytaj załącznik!

 

WYDZIAŁY