Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Podziękowania za udział w XX PNFiS | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Podziękowania za udział w XX PNFiS

W dniu 25 kwietnia 2017 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbyła się XX edycja Poznańskiego Festiwal Nauki i Sztuki.

W imieniu władz Uczelni i własnym składamy wyrazy podziękowania wszystkim pracownikom i studentom za ich zaangażowanie i czynne uczestnictwo w realizacji 154 imprez na terenie naszej Uczelni i Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania.

W tym roku Festiwal rozpoczął się nietypowo - od otwartej dla wszystkich imprezy na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Festiwalową Niedzielę i cały Festiwal zainaugurowali rektorzy poznańskich uczelni (UPP reprezentował Rektor prof. dr hab. Jan Pikul) oraz prezesi Polskiej Akademii Nauk i Fundacji UAM. W uroczystości inauguracyjnej uczestniczył także prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz. Uczelnie przygotowały je wspólnie z miastem. Specjaliści z Naszej Uczelni, którzy reprezentowali Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu doradzali, jak aranżować ogrody, balkony i układać kwiatowe kompozycje czy projektować ogrody

W ramach tegorocznej edycji Festiwalu ponad 200 naukowców (z ośmiu wydziałów UPP reprezentowanych przez 36 jednostek naukowo-badawczych) oraz ponad 150 studentów z kół naukowych przygotowało dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 74 wykładów i prezentacji, 60 warsztatów i pokazów, 10 zajęć terenowych oraz 9 stoisk interaktywnych. Zajęcia odbywały się w 13 obiektach naszego uniwersytetu oraz w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Łysym Młynie koło Biedruska.

Inauguracja miała miejsce w budynku Biocentrum, gdzie prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, uroczyście otworzył dwudziestą już edycję Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Nad przebiegiem wykładów w obu salach (A i B) czuwali: prof. dr hab. Zbigniew Broda z Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii oraz dr inż. Małgorzata Węgrzyńska z Katedry Finansów i Rachunkowości Wydziału Ekonomiczno-Społecznego. Pani Doktor także przedstawiła swoją prezentacje pt. „Pieniądz to styl życia”.

W tegorocznej imprezie wzięło udział około sześć tysięcy młodych ludzi, którzy nie tylko zgłębiali tajniki nauki, ale również zapoznali się z ofertą edukacyjną naszego Uniwersytetu oraz z wykładowcami. Otrzymaliśmy mnóstwo miłych słów i podziękowań ze strony szkół, które wzięły udział w zajęciach. Wyraziły one również chęć uczestniczenia w warsztatach i wykładach w przyszłym roku. Jest to efekt bardzo dobrej promocji naszej Uczelni w ponad 2600 placówkach dydaktycznych województwa wielkopolskiego oraz na portalach społecznościowych.

Podziękowania kierujemy w stronę wszystkich, którzy czynnie wzięli udział w Festiwalu, a byli to:

Pracownicy Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii z:

 • Instytutu Inżynierii Biosystemów;
 • Katedry Agronomii;
 • Katedry Biochemii i Biotechnologii;
 • Katedry Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej;
 • Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów;
 • Katedry Genetyki i Hodowli Roślin;
 • Katedry Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego;

Pracownicy Wydziału Leśnego z:

 • Katedry Fitopatologii Leśnej;
 • Katedry Botaniki Leśnej;
 • Katedry Urządzania Lasu;
 • Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu;
 • Ogrodu Dendrologicznego.

Pracownicy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach z:

 • Instytutu Zoologii;
 • Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt;
 • Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej;
 • Katedry Fizjologii i Biochemii Zwierząt;

Pracownicy Wydziału Technologii Drewna z:

 • Katedry Meblarstwa;
 • Katedry Chemii;
 • Katedry Nauki o Drewnie;

Pracownicy Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu z:

 • Katedry Roślin Ozdobnych;
 • Katedry Botaniki;
 • Katedry Entomologii i Ochrony Środowiska;
 • Katedry Fizjologii Roślin;
 • Katedry Fitopatologii i Nasiennictwa;
 • Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu;
 • Katedry Dendrologii i Szkółkarstwa;
 • Katedry Żywienia Roślin;
 • Katedry Warzywnictwa;

Pracownicy Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu z:

 • Katedry Technologii Żywienia Człowieka;
 • Katedry Higieny Żywienia Człowieka;

Pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej z:

 • Instytutu Budownictwa i Geoinżynierii;
 • Instytutu Melioracji Kształtowania Środowiska i Geodezji;
 • Katedry Meteorologii;
 • Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej;
 • Katedry Gleboznawstwa i Rekultywacji;
 • Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska;

Pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Społecznego z:

 • Katedry Ekonomii;
 • Katedry Finansów i Rachunkowości.

Ponadto dziękujemy pracownikom:

 • Studium Języków Obcych – mgr Danucie Świt wraz z zespołem oraz studentom, którzy przygotowali aż 48 prezentacji multimedialnych w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

Nie możemy zapomnieć również o naszych uzdolnionych studentach z:

 • Koła Naukowego Biotechnologii „OPERON” (Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii),
 • Sekcji medycznej mAb (medycyna A biotechnologia) (Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii),
  którzy przygotowali i obsługiwali 9 stoisk interaktywnych obleganych podczas trwania Festiwalu.

Pragniemy złożyć serdecznie podziękowania wszystkim osobom i jednostkom administracyjnym, które dzięki życzliwości i zaangażowaniu wspierały merytorycznie, organizacyjnie, techniczne i informatycznie tegoroczny Festiwal Nauki i Sztuki w naszym Uniwersytecie. 
Dziękujemy wszystkim i zapraszamy do dalszej współpracy.

dr inż. Urszula Mojsiej 
koordynator XX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki 
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

WYDZIAŁY