Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pokoleniowa zmiana w Poznańskim Oddziale PolskiegoTowarzystwa Genetycznego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pokoleniowa zmiana w Poznańskim Oddziale PolskiegoTowarzystwa Genetycznego

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Dr hab. Izabela Szczerbal z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu, przez najbliższe 4 lata przewodniczyć będzie Oddziałowi Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Zastąpiła na tej społecznej, odpowiedzialnej funkcji prof. dr hab. Teresę Cegielską- Taras z IHiAR.

Podczas ubiegłotygodniowego (28.11.br.) Walnego Zgromadzenia PTG wybrano nowe władze Zarządu Towarzystwa na kadencję 2017-2020. Członkiem Zarządu została również przedstawicielka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr inż. Janetta Niemann z Katedry Genetyki i Hodowli Roślin (Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii).

Dr hab. I. Szczerbal z wykształcenia jest biotechnologiem. W Katedrze pracuje na stanowisku adiunkta. Jest autorką kilkudziesięciu prac opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych. Odbyła kilka długoterminowych podoktorskich staży zagranicznych. Za dotychczasowe osiągnięcia naukowe była wielokrotnie nagradzana.

W 2013 roku otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną.

Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Genetycznego jest jednym z 9 oddziałów w Polsce, liczy ponad 90 członków i należy do najprężniejszych naukowo i organizacyjnie.

Rzecznik prasowy UP
5 grudnia 2016 r.

WYDZIAŁY