Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Polsko-Ukraińskie spotkanie naukowców ekonomistów | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Polsko-Ukraińskie spotkanie naukowców ekonomistów

W dniu 24 maja br., w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, odbyło się spotkanie prodziekan ds. nauki prof. dr hab. Władysławy Łuczki z prorektorem ds. kontaktów zagranicznych prof. dr. Olegiem Gorbem z Państwowej Akademii Rolniczej w Połtawie.

Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy pomiędzy uczelniami na poziomie naukowym oraz dydaktycznym. Omówiono możliwości wymiany międzyuczelnianej studentów w ramach Programu Erasmus, a także wykładowców w ramach Programu Erasmus+ Teaching Staff. 

W trakcie spotkania poruszono również kwestie bieżącej sytuacji ekonomicznej i społecznej w obu krajach.

Zwrócono uwagę na ważkość podejmowania działań zmierzających do rozpoznania sytuacji materialnej mieszkańców Ukrainy, w tym przede wszystkim wykluczenia społecznego i ekonomicznego mieszkańców wsi oraz deprywacji potrzeb.

Dyskusje naukowe były okazją do wymiany doświadczeń zarówno w sferze naukowej, jak i praktycznej oraz budowy relacji polsko-ukraińskich. Poruszono w nich między innymi kwestie teorii i praktyki przedsiębiorstw, polityki społecznej, czy też handlu zagranicznego . Zwrócono uwagę na szczególne znaczenie prowadzonych rozważań w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na
Ukrainie. 

W spotkaniu uczestniczyli również prof. dr hab. Oleksandr Dorofyeyev, doc.
dr Julia Vakulenko oraz dr hab. Sławomir Kalinowski z katedry Ekonomii
UPP.

Sławomir Kalinowski

WYDZIAŁY