Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Porozumienie o współpracy pomiędzy UPP a WPN | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Porozumienie o współpracy pomiędzy UPP a WPN

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. Jan Pikul wraz z dyrektorem Wielkopolskiego Parku Narodowego, mgr. inż. Zbigniewem Sołtysińskim podpisali wczoraj (9 października) porozumienie o współpracy pomiędzy obydwiema jednostkami w sferze realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych, edukacyjnych i dydaktycznych. 

Porozumienie ma charakter długofalowy i obejmuje m.in. udział przedstawicieli obydwu stron w gremiach opiniodawczo-doradczych i konsultacyjnych, przygotowanie wspólnych publikacji naukowych, uczestnictwo doświadczonych praktyków Wielkopolskiego Parku Narodowego w procesie kształcenia studentów, zaś kadry naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w doskonaleniu zawodowym pracowników WPN,  ustalanie tematów prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, odbywanie praktyk studenckich na terenie WPN oraz przygotowywanie i realizację wspólnych konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów i szkoleń. 

 

Niezwykle bogata szata roślinna Wielkopolskiego Paku Narodowego i bogactwo  fauny - gatunków  należących do rozmaitych grup systematycznych oraz  interesująca roślinność jezior,  jest doskonałym poligonem, leżącym na skraju ponad półmilionowego miasta, w bliskim sąsiedztwie  uczelni przyrodniczej do podejmowania prac  naukowo- badawczych i dydaktycznych dotąd nie w pełni wykorzystanych przez obydwie strony.

 

Jest szansa dla niemalże wszystkich wydziałów, by nawiązywać ściślejsze, wzajemne kontakty. Wczoraj też, jako pierwszy w ślad za porozumieniem podpisanym przez rektora z dyrekcją WPN, takowe porozumienie podpisał dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, prof. dr ha. Piotr Ślósarz. I, jak podkreślono w treści porozumienia – współpraca dotyczyć będzie realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony i popularyzacji walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem WPN.

 

Rozmowy szczegółowe z kierownictwem WPN ze strony naszej uczelni prowadzili:  na szczeblu rektorskim – prorektor  ds. nauki prof. Krzysztof Szoszkiewicz, a ze strony  Wydziału Nauk Weterynaryjnych i Nauk o Zwierzętach – prodziekan  dr inż. Jarosław Uglis.

 

Drugą kadencję  funkcję przewodniczącego  Rady Naukowej  Wielkopolskiego Parku Narodowego pełni prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, dyr. Instytutu Zoologii.

 

Rzecznik prasowy UPP 
10 października 2017 r.

Foto: Jerzy Lorych

WYDZIAŁY