Postępowanie ofertowe na wybór dzierżawcy pomieszczenia gastronomicznego przy ul. Dąbrowskiego 159 w Poznaniu

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór dzierżawcy pomieszczenia na działalność gastronomiczną w budynku Collegium Zembala przy ul. Dąbrowskiego 159 w Poznaniu.

 

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Oferta na wybór dzierżawcy barku” należy składać w terminie do 25 września 2019 roku do godz. 14:00
w Sekcji ds. Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu (60-637), IV p., pok. 405 i 406.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w załączniku do ogłoszenia
oraz udzielane są pod numerem telefonu: (61) 8466155.