Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Powołanie prorektorów i dziekanów | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Powołanie prorektorów i dziekanów

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z dniem 30 września 2019 r. wszyscy prorektorzy oraz dziekani przestali pełnić swoje funkcje. W związku z tym 1 października 2019 r. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Jan Pikul  wręczył powołania prorektorom i dziekanom wydziałów na kadencję do 31.08.2020 r.  

Funkcje prorektorów obejmą:

 • prof. dr hab. Roman Gornowicz, Prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni
 • prof. dr hab. Cezary Mądrzak, Prorektor ds. studiów
 • prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.

 

 

Funkcje dziekanów na poszczególnych wydziałach pełnić będą:

 • prof. dr hab. Anna Kryszak – Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii,
 • prof. dr hab. Piotr Łakomy – Wydział Leśny,
 • prof. dr hab. Piotr Ślósarz – Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach,
 • prof. UPP dr hab. Andrzej Krauss – Wydział Technologii Drewna,
 • dr hab. Piotr Urbański – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
 • prof. UPP dr hab. Bożena Danyluk – Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,
 • prof. UPP dr hab. Jerzy Bykowski – Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej,
 • prof. dr hab. Walenty Poczta – Wydział Ekonomiczno-Społeczny.

 

Na ręce dziekanów Rektor UPP przekazał również powołania dla prodziekanów, dyrektorów instytutów oraz kierowników katedr.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY