Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prawidłowe wypełnianie faktur | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prawidłowe wypełnianie faktur

W związku ze zdarzającymi się coraz częściej błędnie wystawionymi przez kontrahentów Uczelni 
(w tym przede wszystkim przez kontrahentów zagranicznych) fakturami VAT lub innymi dokumentami finansowymi, uprzejmie proszę o przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie wymogów.

Przypominam, iż każda faktura, rachunek bądź inny dokument będący podstawą księgowania kosztowego, musi bezwzględnie zawierać prawidłowe dane dotyczące Uczelni.

Prawidłowo wystawiona faktura, bądź inny dokument finansowy, musi być wystawiony na:

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

NIP 777-00-04-960

Faktury, bądź inne dokumenty finansowe nie zawierające prawidłowych danych nabywcy, nie będą przyjmowane do realizacji.

 

p.o. Kwestora: mgr Karolina Prałat

WYDZIAŁY