Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prelekcja w Senacie RP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prelekcja w Senacie RP

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W dniu 30 maja 2017 roku w senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja pt. „Gospodarka łowiecka jako element ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju”. Konferencję otworzyła wicemarszałek senatu Maria Koc oraz przewodniczący Komisji Środowiska senator Zdzisław Pupa, a słowo wstępne wygłosił minister środowiska prof. dr hab. Jan Szyszko.

Wystąpienie ministra profesora Jana Szyszki, na pierwszym planie profesorowie Maria Olech i Dariusz J. Gwiazdowicz (fot. K. Mielnikiewicz)

Pierwszy i niejako otwierający referat pt. „Łowiectwo jako element ochrony przyrody” wygłosił prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Prelegent zwrócił uwagę na oczekiwania społeczne i wynikające z nich przekształcenia środowiska, czego konsekwencją jest wzrost liczebności jednych gatunków oraz spadek liczebności innych. W takich warunkach przyrodniczych jednym z zadań myśliwych jest redukcja gatunków wyrządzających szkody oraz aktywna ochrona gatunków zagrożonych. Zdaniem prof. D.J. Gwiazdowicza myśliwi są źródłem informacji przyrodniczej, ale ich wiedza ekologiczna powinna być ciągle uzupełniana. Ponadto uzyskają oni skuteczniejszą aktywność na polu ochrony przyrody jeśli będą ściśle współpracowali z izbami rolniczymi, samorządami, organizacjami społecznymi oraz Lasami Państwowymi.

Negatywne opinie na temat działalności myśliwych prelegent upatrywał między innymi w ocenie łowiectwa w oderwaniu od sfery gospodarki (rolnej, leśnej i rybackiej) oraz pomijaniu aspektu kulturowego myślistwa.

 

WYDZIAŁY