Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prezentacja oferty technologicznej UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prezentacja oferty technologicznej UPP

Prezentacja oferty technologicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podczas międzynarodowej konferencji w Poznaniu w dniach 25-26 września 2019 r.

W dniach 25-26 września 2019 r. w Biocentrum UPP miała miejsce Konferencja pt. The technology transfer in agriculture – from university research to innovation, podczas której, w ramach projektu nr 005/RID/2018/19 pn. "Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu", Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przygotowało stoisko wystawiennicze, na którym zaprezentowana została oferta technologiczna Uniwersytetu.

Celem Konferencji było zacieśnienie współpracy w dziedzinie badań, edukacji i wymiany kulturalnej pomiędzy uniwersytetami, instytutami badawczymi oraz przedsiębiorstwami z Chin. W spotkaniu udział wzięli wybitni naukowcy oraz przedstawiciele władz uczelni oraz administracji. Jej organizatorami był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Silkroad Agricultural Education and Research Innovation Alliance.

WYDZIAŁY