Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. dr hab. Ryszard Słomski przewodniczącym Komisji ds. GMM i GMO | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Ryszard Słomski przewodniczącym Komisji ds. GMM i GMO

Minister Środowiska powołał prof. dr hab. Ryszarda Słomskiego na przewodniczącego Komisji do spraw mikroorganizmów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Komisja do spraw GMM i GMO została powołana na mocy art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych i jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie GMM i GMO. Organ liczy 21 członków powoływanych przez ministra właściwego do spraw środowiska na okres 4 lat.

W zakresie zadań Komisji leży min. wydawanie opinii w sprawach przedstawianych przez ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie jego uprawnień wynikających z ustawy oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących GMM lub GMO oraz bezpieczeństwa biologicznego.

 

Iwona Cieślik
rzecznik prasowy UPP

ZałącznikRozmiar
PDF icon Dz. U (2).pdf508.59 KB

WYDZIAŁY