Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski odznaczony Medalem im. Michała Oczapowskiego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski odznaczony Medalem im. Michała Oczapowskiego

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk przyznał Panu prof. zw. dr hab. Jerzemu Wiśniewskiemu swoje najwyższe odznaczenie: Medal im. Michała Oczapowskiego. Medal im. Michała Oczapowskiego jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym od roku 2011 przez Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych i stosowanych nauk biologicznych osobie lub instytucji (uczelni, placówce naukowej, czasopismu naukowemu, z okazji jubileuszu).

Michał Oczapowski żył w latach 1788 -1854, był profesorem Uniwersytetu w Wilnie, a następnie organizatorem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie pod Warszawą. Stworzył podwaliny nauki rolniczej w Polsce. Studiował w Niemczech, Austrii, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii. Zdobytą wiedzę wykorzystał w kształceniu studentów oraz organizowaniu nowoczesnego rolnictwa. Opublikował wiele prac z tego zakresu. Najwybitniejszym jego dziełem jest 12-tomowy podręcznik pod ogólnym tytułem „Gospodarstwo wiejskie”, w którym do dziś znaleźć można wiele interesujących informacji z różnych działów rolnictwa. Dla uczczenia pamięci wielkiego prekursora nauk rolniczych nazwany został Jego imieniem Medal – Medal im. Michała Oczapowskiego.

Medal im. Michała Oczapowskiego, ustanowiony w 1988 r., był najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN do roku 2010 osobom i instytucjom, które w sposób wybitny przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych w Polsce., a od roku 2011 jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.

Prof. dr hab. Małgorzata MAŃKA, czł. koresp. PAN

WYDZIAŁY