Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profesor Henryk Jeleń powiększył grono korporacji uczonych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Profesor Henryk Jeleń powiększył grono korporacji uczonych

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Podczas ostatniego Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1 grudnia br.) dokonano wyboru nowych członków korespondentów PAN. Do reprezentacji korporacji uczonych dołączył przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. prof. zw. dr hab. Henryk Jeleń z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu.

Prof. Henryk Jeleń jest absolwentem Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu. Początkowo zaintere- sowania naukowe młodego naukowca koncentrowały się głównie na drugorzędowych metabolitach grzybów. Obecnie zajmuje się chemią żywności, w szczególności chemią i analityką związków lotnych i zapachowych.

Od 2014 roku kieruje Zakładem Chemii Żywności i Analizy Instrumentalnej w Instytucie Technologii Żywności pochodzenia Roślinnego.

W strukturach PAN pracuje od 2003 roku. Początkowo jako członek Komisji Analizy Chromatograficznej Komitetu Chemii Analitycznej, a od 2009 r. – jest członkiem Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk.

Profesor Henryk Jeleń, obok prof. dr hab. Małgorzaty Mańki, prof. dr. hab. Erwina Wąsowicza, prof. dr.hab. Marka Świtońskiego i prof. dr. hab. Krzysztofa W. Nowaka, jest piątym członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk reprezentującym Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Przyjęcie prof. Henryka Jelenia w poczet członków korespondentów PAN (II Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych) jest nie tylko osobistym sukcesem tego wybitnego naukowca, ale również splendorem dla całego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

8 grudnia br. nowo wybrany czł. korespondent PAN w Ośrodku Nauki Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Wieniawskiego w Poznaniu, wygłosi wykład pt. „ Aromat Żywności - od analityka do producenta i konsumenta”.

Rzecznik prasowy UP
6 grudnia 2016 r.

WYDZIAŁY