Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profesor Katarzyna Czaczyk ponownie przewodniczącą Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Profesor Katarzyna Czaczyk ponownie przewodniczącą Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu, została wybrana na drugą kadencję na przewodniczącą Oddziału.

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest autorem pond 100 oryginalnych publikacji, wypromowała 4 doktorantów i kierowała 6 projektami badawczymi. Główne zainteresowania mikrobiologiczne prof. Katarzyny Czaczyk to: mikrobiologia żywności, ze szczególnym uwzględnieniem jakości mikrobiologicznej owoców i warzyw o małym stopniu przetworzenia, tworzenie się bioflimów na powierzchniach abiotycznych, bakterie fermentacji propionowej, nowoczesne techniki w analizie mikrobiologicznej żywności oraz mikrobiologiczna konwersja surowców odpadowych do produktów użytecznych przemysłowo.

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów jest jednym z najstarszych towarzystw naukowych działających na terenie naszego kraju (działa od 1927 roku), liczy 14 oddziałów terenowych i ma swoją stronę na portalu społecznościowym Facebook

https://www.facebook.com/PTM.PolskieTowarzystwoMikrobiologow

Opr. rzecznik prasowy UP

WYDZIAŁY