Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility PROFESOROWIE HENRYK JELEŃ ORAZ MACIEJ SKORUPSKI W RADZIE DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PROFESOROWIE HENRYK JELEŃ ORAZ MACIEJ SKORUPSKI W RADZIE DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W pierwszej kadencji Rady Doskonałości Naukowej (RDN), której skład opublikowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zasiądzie 141 członków. Wśród nich jest dwóch profesorów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, będących reprezentantami w dziedzinie nauk rolniczych: prof. dr hab. Maciej Skorupski (nauki leśne) oraz prof. dr hab. Henryk Jeleń (technologia żywności i żywienia).

Skład RDN został wybrany w sposób demokratyczny w ramach wyborów, w których mogły wziąć udział wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Na liście uprawnionych do głosowania było ponad 28 tysięcy naukowców. Frekwencja wyniosła niemal 63 procent. Głosowanie przeprowadzono odrębnie dla każdej dyscypliny. Osoba uprawniona do głosowania w ramach danej dyscypliny mogła oddać głos na maksymalnie trzech kandydatów.

Rada będzie dbała o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Docelowo zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. W skład RDN weszło po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny. Pierwsza kadencja organu rozpocznie się 1 czerwca 2019 roku.

Więcej na stronie MNiSW https://www.gov.pl/web/nauka/wyniki-wyborow-do-rady-doskonalosci-naukowej.

 

Iwona Cieślik 
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY